4 - letnie technikum o zawodzie:Zasadnicze Szkoły Zawodowe:


Klasa wielozawodowa - szkoła dwuletnia
Klasa wielozawodowa - szkoła trzyletnia

Gimnazjum przysposabiające do pracy w zawodach: